Lappuddens Friluftscenter Höga Kusten
Försäljning

Fotograf Agne Säterberg

Bildbank, bildbyrå i Höga Kusten

Höga Kusten Fotograf Agne Säterberg

Fotograf Agne Säterberg, Försäljning

Jag fotograferar kontinuerligt och bygger just nu upp en stor bildbank med fotografier, mest från Höga Kusten området men även från andra delar av Sverige och Världen. Mina Fotoexkursioner ut i det vilda Höga Kusten har blivit mycket uppskattade, förutom de 3-dagars fotoexkursioner kör jag kontinuerligt sälsafarin och fågelskådningsturer under våren, sommaren och hösten.

 

Nästan alla bilder som ni hittar på följande sidor https://destinationhogakusten.se/forsaljning-av-bilder-fotograf-agne-saterberg

eller https://www.flickr.com/photos/hogakusten/  kan ni beställa i olika storlekar och priser för användning i reklam eller liknande, det är dock endast en liten del bilder som finns på dessa sidor, efter önskemål kan fler bilder plockas fram.

 

Alla bilder fotograferade av Agne Säterberg är enligt lag skyddade mot all kopiering. Det är beställarens ansvar att tillse att lagen följs. (Ref: lagen om rätt till fotografisk bild 1960/730 och upphovsrättslagen från 1 juli 1994) Fotografirätten förbehålls fotografen. Negativ och original fotografier är fotografens egendom om ej annat skriftligen överenskommits. Bild får ej reproduceras utan att först ha fotografens godkännande/tillåtelse.

 


OBS! Priset per bild beror på storlek, antal och användningsoråde!


 

 

AGMA Forntid & Äventyr AB

Fotograf Agne Säterberg

Lappuddeen 111

870 30 Nordingrå

070-6250783

 

www.destinationhogakusten.com

Sälsafari och fågelskådning i Världsarvet Höga Kusten

Destination Höga Kusten Fågelskådning

Fågelskådning

Höga Kusten Sälsafari

Sälsafari]

Destination Höga Kusten Shoping, Nordingråmuggen

Copyright ©  Agne Säterberg